Spoločníci KVL, s.r.o., Kordíky od roku 2007 intenzívne pracujú na vízii a koncepte Nemocnice novej generácie („NNG“) a možnostiach jej realizácie predovšetkým v Banskobystrickom kraji.

KVL, s.r.o.

Spoločnosť KVL, s.r.o., Kordíky vznikla na základe praktických skúseností a presvedčenia jej spoločníkov, že:

exteriér Štúdia Nemocnica novej generácie

Koncept

Všeobecný koncept Nemocnice novej generácie vychádza z megatrendov v zdravotnej starostlivosti:

 1. skracovanie priemernej doby hospitalizácie,
 2. manažovanie stále väčšieho počtu nechirurgických akútnych pacientov v režime “emergency“ alebo „day care“,
 3. manažovanie stále väčšieho počtu chirurgických pacientov v režime jednodňovej chirurgie,
 4. decetralizácia diagnostického procesu
 5. manažovanie chronických pacientov (napr. astma, hypertenzia, diabetes, reuma) v režime „home care“.

Vývoj zjavne smeruje k stavu, kedy budú prevažne hospitalizovaní len pacienti, ktorí si vyžadujú intenzívnu starostlivosť, invazívnu diagnostiku a zložité rizikové operácie.

Napriek postupnému znižovaniu počtu lôžok je Slovensko krajina s vysokým počtom nekvalitných a navyše slabo využívaných lôžok.

graf1 graf2

Hlavné axiómy konceptu

Nemocnice novej generácie

 1. ak vznikne na Slovensku nová nemocnica, iná musí kvôli konečným finančným zdrojom a súčasnému nadbytku nemocničných kapacít zaniknúť,
 2. nahrádzajúca nemocnica = podstatne menšia nemocnica (minimálne o 30 % menej lôžok). Pri uplatnení čisto jednolôžkových izieb s príslušenstvom a priestorom pre sprievod je možná redukcia až o 50%.

Ostatné zásady

Nemocnice novej generácie

 • žiadna korupcia,
 • žiadny zbytočný priestor,
 • žiadny zbytočný prístroj,
 • žiadny zbytočný zamestnanec,
 • žiadny zbytočný transport,
 • žiadna zbytočná liečba,
 • žiadny zbytočný stres,
 • žiadna zbytočná bolesť,
 • žiadne zbytočné výdavky,
 • žiadne zadlžovanie.

Pre maximálne využitie lôžok v Nemocnici novej generácie je nevyhnutný systém plávajúcich lôžok. To znamená, že v Nemocnici novej generácie neexistujú klasicky štruktúrované oddelenia podľa špecializácie, ale oddelením je každá izba. Ošetrovateľský proces je unifikovaný (materiálne aj obsahovo) a podstatne viac autonómny ako je tomu v súčasnosti (presun kompetencií z lekárov na sestry).

Prečo pacientsky orientovaná nemocnica

interiér
Štúdia Nemocnica novej generácie - interiér

Historicky sa vzťah lekár - pacient v rakúsko - uhorských zemiach vyvíjal smerom k dominancii lekára ako silnej, neomylnej autority a submisívneho postavenia pacienta. V socializme sa tento stav ešte umocnil. Prenikol do dispozičných aj organizačných štruktúr nemocníc, do myslenia, cítenia a správania sa. Nemocnice v prvom rade zabezpečujú komfort a ego zdravotníkov (lekárske a sesterské pracovne, pracovná doba, nízka úroveň informovania pacienta, atomizácia starostlivosti bez syntézy, vznik stále väčšieho počtu oddelení, ktoré navzájom nekomunikujú, “kultúra” čakania, mizivá empatia, arogancia v komunikácii, vysoká miera pochybení, vymiznutie kresťanských princípov, kladenie dôrazu na akademické kariéry a kult vedúcich pracovníkov - univerzitné nemocnice). Je zaujímavé, že ako vedľajší produkt vzniká u zdravotníkov silný pocit nedocenenia.

Na rozdiel napr. v USA je tento vzťah zafixovaný ako vzťah slúžiaceho (lekár) a obsluhovaného (pacient). Západné krajiny Európy v mnohých prípadoch tento model preberajú.

Z tohoto pohľadu sa rozlišujú tri virtuálne typy nemocníc:

Typ nemocnice:PatologickýByrokratickýNemocnica novej generácie
Štruktúra:„Power(ego) - oriented“„Rule oriented“„Patient oriented“
Kooperácia:kolega = konkurentformálna„team work“
Talent:likvidáciaignorovaniepodpora
Zodpovednosť (riziko):vyhýbanie saobmedzenázdieľaná
Novelizácia:odmietanáproblémyimplementovaná
Pochybenie:„obetný baránok“justíciaskúmanie, systémové opatrenia

Na Slovensku, najmä v prípadoch univerzitných a vôbec koncových nemocníc prevláda typ patologický.

Aj keď orientácia Nemocnice novej generácie na pacienta je vo svojej podstate predovšetkým zmena myslenia, na začiatku, kým sa komfort a bezpečnosť pacienta ako priorita číslo jedna stanú samozrejmosťou, sú potrebné oporné body vo forme celkom konkrétnych praktických princípov a štruktúr Nemocnice novej generácie (v logickom slede od príchodu do nemocnice):

exteriér Štúdia Nemocnica novej generácie - nočný exteriér

Prečo Banská Bystrica

Banská Bystrica - námestie SNP

Spoločníci KVL

foto Ladislav Laho

Ladislav Laho - lekár, detský intenzivista, bol v rokoch 2005 až 2008 zakladateľom a riaditeľom Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici, ktorá poskytuje kvalifikovanú koncovú zdravotnú starostlivosť medicíny detského veku
v regióne stredného Slovenska a je medzi štátnymi nemocnicami výnimočná nielen kvalitou, ale tiež ekonomickou efektívnosťou. Nominovaný na prestížne ocenenie Manažér roka 2007.

foto Radomír Vereš

Radomír Vereš pôsobil vo funkcii ekonomického námestníka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta
v Banskej Bystrici a ekonomického námestníka Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. V súčasnosti riadi úsek financií zdravotnej poisťovne. Je členom Slovenskej komory daňových poradcov a Slovenskej komory audítorov.

foto Ladislav Laho

Marián Kováč - lekár ORL a chirurgie hlavy a krku, je zakladateľom jedného z prvých pracovísk jednodňovej chirurgie
na Slovensku, ktoré má zrealizovaný najväčší počet operačných výkonov v režime jednodňovej chirurgie na Slovensku. Člen výboru Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie, člen výboru Slovenskej spoločnosti pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, člen Európskej akadémie tvárovej plastickej chirurgie.

Epilóg

Nová generácia čohokoľvek je obyčajne pokračovaním tej starej. Je otázkou situácie, čo z tej starej prevezme a čo odmietne. Obyčajne preberá vlastnosti potrebné na prežitie a odmieta veci hendikepujúce.

Ak chceme na Slovensku postaviť poctivú, pacientsky orientovanú nemocnicu schopnú života a majúcu budúcnosť (udržateľnú), môžeme toho prevziať pomerne málo: časť odbornosti, morálky a zdravého sedliackeho rozumu. Odmietnuť musíme veľa: architektúru, autority, hierarchiu, organizačné vzorce, vzorce správania, cynizmus, pocity krivdy, frustráciu, egocentrizmus, kradnutie, korupciu, byrokraciu a politické vplyvy.

Kontakty